Zasady pakowania paczek

 • Paczka powinna być zapakowana w karton, zamknięta i zabezpieczona skutecznym środkiem, takim jak szeroka taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • Nie wolno łączyć kilku przesyłek w jedną, np. sklejać ze sobą dwóch kartonów w jedną paczkę!
  Karton powinien być dobrany do wielkości paczki,wytrzymały oraz powinien uniemożliwiać dostęp do zawartościbez pozostawienia śladów. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia paczki z powodu jej złego zabezpieczenia!;
 • Paczki powinny być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „góra/dół”, „nie przewracać”, itp.;
 • Przedmioty delikatne, łatwo ulegające zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!;
 • Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie mozna pozostawiać pustych przestrzeni - jeśli takie będą to należy je wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.;
 • Paczki należy opisać- dokładny adres odbiorcy wraz z telefonem- należy  umieścić na największej powierzchni kartonu (paczki);
 • Jeżeli wysyłamy torbę, plecak lub walizkę, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie. Można również owinąć walizkę folią stretch, dodatkowo wzmocnioną silną taśmą klejącą.
 • Kurier może wymagać otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości przed przyjęciem do transportu.

PAMIĘTAJ! - masz wątpliwości - zadzwoń do nas lub napisz!

Niestosowanie się do zasad powoduje utratę ubezpieczenia Twojej przesyłki lub dodatkowe koszty.

Przedstawiciel firmy TRANSPORTER może odmówić przyjęcia przesyłki albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeśli:

 • przesyłka zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 • przesyłka zawiera papierosy, alkohol, narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • przesyłka zawierają żywe roślinyi zwierzęta;
 • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 • przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 • przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;

Pamiętaj!

Każda paczka jest sprawdzana przez urząd celnyi nawet jeśli kurier przyjmie przesyłkę, a następnie podczas kontroli okaże się, że paczka zawiera niedozwolone produkty, zostanie ona odrzucona lub zarekwirowana przez odpowiednie służby a nadawca poniesie dodatkowe koszty i konsekwencje prawne.

UWAGA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA PAPIEROSÓW I ALKOHOLU

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefon

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się oficjalnie potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce,jak i w Wielkiej Brytanii, a także w trosce o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że podjęliśmy szereg działań prewencyjnych zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji.

W obecnej sytuacji naszym celem nadrzędnym jest ograniczenie do minimum wszelkich kontaktów osobistych, także podczas procesu doręczenia czy odbioru paczek.

W związku z powyższym proponujemy wdrożenie w zakresie naszej współpracy następujących usprawnień:

Rekomendujemy umożliwienie kurierowi/kierowcy odbioru paczek z jednego, wyznaczonego przez Państwa miejsca tak, aby ograniczyć kontakt z wieloma osobami.

W przypadku dostaw:

-do firm (biurowców): rekomendujemy skrócenie pobytu kuriera do niezbędnego minimum oraz wyznaczenie jednego miejsca doręczenia u odbiorcy np. recepcja,

-do firm (magazynów): proponujemy wyznaczenie przez odbiorcę jednego wskazanego miejsca doręczenia i jednej dedykowanej osoby do obsługi procesu,

-do mieszkań / domów / bloków: rekomendujemy naszym kurierom/kierowcm przekazywanie paczek w drzwiach/przed domem, blokiem, budynkiem, co pozwoli obu stronom uniknąć kontaktu z potencjalnymi źródłami infekcji.

Zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnych proponujemy również ograniczenie bezpośredniego kontaktu poprzez wyeliminowanie:

-witania się poprzez podanie rąk,

-przekazywania długopisów i innych przedmiotów potrzebnych do załatwienia formalności.

Ponadto informujemy, że nasi kierowcy są wyposażeni w środki dezynfekujące oraz wyraźne wytyczne mające na celu ochronę przez zakażeniem koronawirusem i innymi infekcjami.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca noszenie masek ochronnych tylko I wyłącznie osobom z objawami COVID-19, opiekunom osób chorych, w tym pracownikom służby zdrowia.

Niestety także pragniemy poinformować iżw Wielkiej Brytanii, nasi kierowcy mają kategoryczny zakaz wstępu do mieszkań, pomieszczeń, magazynów I innych obiektów uczęszczanych przez wiele osób w tym bloków kamienic klatek schodowych oraz miesc użytku publicznego.

Uprzejmie prosimy również o przekazanie powyższych ustaleń odbiorcom Państwa przesyłek. W obecnej, wyjątkowej dla wszystkich sytuacji liczymy na zrozumienie wzajemnych potrzeb.

Jesteśmy przekonani, że podejmując rozsądne działania oraz zachowując możliwe środki ostrożności, unikniemy sytuacji problemowych lub w znacznym stopniu ograniczymy ich skutki.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z nami pod numerami telefonów

+48601473925

+48501514994

+447544147985

+447563835609

Pozdrawiamy serdecznie

firma TRANSPORTER