Zasady pakowania paczek

 • Paczka powinna być zapakowana w karton, zamknięta i zabezpieczona skutecznym środkiem, takim jak szeroka taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • Nie wolno łączyć kilku przesyłek w jedną, np. sklejać ze sobą dwóch kartonów w jedną paczkę!
  Karton powinien być dobrany do wielkości paczki,wytrzymały oraz powinien uniemożliwiać dostęp do zawartościbez pozostawienia śladów. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia paczki z powodu jej złego zabezpieczenia!;
 • Paczki powinny być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „góra/dół”, „nie przewracać”, itp.;
 • Przedmioty delikatne, łatwo ulegające zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!;
 • Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie mozna pozostawiać pustych przestrzeni - jeśli takie będą to należy je wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.;
 • Paczki należy opisać- dokładny adres odbiorcy wraz z telefonem- należy  umieścić na największej powierzchni kartonu (paczki);
 • Jeżeli wysyłamy torbę, plecak lub walizkę, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie. Można również owinąć walizkę folią stretch, dodatkowo wzmocnioną silną taśmą klejącą.
 • Kurier może wymagać otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości przed przyjęciem do transportu.

PAMIĘTAJ! - masz wątpliwości - zadzwoń do nas lub napisz!

Niestosowanie się do zasad powoduje utratę ubezpieczenia Twojej przesyłki lub dodatkowe koszty.

Przedstawiciel firmy TRANSPORTER może odmówić przyjęcia przesyłki albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeśli:

 • przesyłka zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 • przesyłka zawiera papierosy, alkohol, narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • przesyłka zawierają żywe roślinyi zwierzęta;
 • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 • przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 • przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;

Pamiętaj!

Każda paczka jest sprawdzana przez urząd celnyi nawet jeśli kurier przyjmie przesyłkę, a następnie podczas kontroli okaże się, że paczka zawiera niedozwolone produkty, zostanie ona odrzucona lub zarekwirowana przez odpowiednie służby a nadawca poniesie dodatkowe koszty i konsekwencje prawne.

UWAGA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA PAPIEROSÓW I ALKOHOLU

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefon